YYJ HK | Kopiko咖啡冬季試飲推廣2017 YYJ HK | Kopiko咖啡冬季試飲推廣2017

EN

2017-02-17

Kopiko咖啡冬季試飲推廣2017

我哋同百佳華潤嘅合作活動又嚟喇!連續4個禮拜,買咖啡仲有唔同禮物送俾你~

買任何KOPIKO產品,即送2包袋裝3合一咖啡。
買滿$30 KOPIKO產品,送KOPIKO精美環保袋1個。
買滿$50 KOPIKO產品,就送你1個KOPIKO咖啡杯。

快啲去以下任何一間百佳/華潤,買嚟自印尼火山區嘅KOPIKO,再帶走我哋為你精心準備嘅禮物喇!

17-19, 24-26 Feb
華潤- 何文田廣場、旺角奶路臣街、牛頭角上邨、荔景賢麗苑、大埔富善邨
百佳- 香港仔中心百佳超級廣場、大本型Su-pa-de-pa、將軍澳新都城二期百佳超級廣場、鑽石山荷里活廣場Taste、青衣城Taste、沙田好運中心百佳超級廣場、沙田新翠邨街市百佳、粉嶺名都百佳超級廣場、太和廣場Fusion、天水圍嘉湖銀座百佳超級廣場

3-5, 10-12 Mar
華潤- 何文田愛民邨、青衣長發邨、沙田顯徑邨、粉嶺雍盛苑、天水圍天恩村
百佳- 杏花商場Fusion、將軍澳都會駅Fusion、茶果嶺麗港城百佳超級廣場、樂富廣場百佳、黃大仙啟德花園百佳、奧海城Taste、黃埔十二期百佳超級廣場、第一城銀城百佳超級廣場、馬鞍山廣場Taste、上水彩園百佳超級廣場

訂閱我們的新聞動態

您就可以收到我們最新的產品資訊。

訂閱