YYJ HK | Danisa x AStick 夏日試食推廣2016 YYJ HK | Danisa x AStick 夏日試食推廣2016

EN

2016-07-22

Danisa x AStick 夏日試食推廣2016

由今個weekend開始連續4個周末,喺以下百佳同華潤超級市場都會有我地Danisa曲奇及AStick威化棒嘅推廣!唔買都過尼試食吓丫!

7月22-24,29-31:
百佳:香港仔中心,新都會廣場,淘大商場,荷里活廣場,奧海城,青衣城,沙田好運中心,太和廣場,荃灣綠陽,新都城。
華潤:愛東邨,何文田廣場,賢麗苑,廣福邨,天恩村。

8月5-7, 12-14:
百佳:康怡廣場,麗港城,黃埔花園第十二期,黃大仙中心,火炭駿景,第一城銀城商場,大埔中心,馬鞍山廣場,屯門巿廣場,天水圍嘉湖銀座。
華潤:欣榮花園,牛頭角上邨,愛民邨,長發邨,顯徑邨。

訂閱我們的新聞動態

您就可以收到我們最新的產品資訊。

訂閱